Lirik Lagu Bella Cindo Tissue Basah

19th November 2015 | 1:00 am | | 167 Views

Lirik Lagu Bella Cindo Tissue Basah

Akang sungguh tega
Kau dustai aku, kau khianiti ku
Akang sungguh tega
Kau obralkan janji kepada diriku
Akang sungguh kejam
Kau tinggalkan aku, kau acuhkan aku
Akang sungguh kejam
Kau obralkan janji kepada diriku
Kau anggap ku tissue basah
Setelah engkau gunakan
Tak terpakai lagi
Kau buang begitu saja
Kau anggap ku tissue basah
Setelah kita pacaran
Dan kau mulai bosan
Kau pergi begitu saja
Kau anggap ku tissue basah
Akang sungguh tega
Kau dustai aku, kau khianiti ku
Akang sungguh tega
Kau obralkan janji kepada diriku
Akang sungguh kejam
Kau tinggalkan aku, kau acuhkan aku
Akang sungguh kejam
Kau obralkan janji kepada diriku
Kau anggap ku tissue basah
Kau anggap ku tissue basah
Kau anggap ku tissue basah
Setelah engkau gunakan
Tak terpakai lagi
Kau buang begitu saja
Kau anggap ku tissue basah
Setelah kita pacaran
Dan kau mulai bosan
Kau pergi begitu saja
Kau anggap ku tissue basah
Kau anggap ku tissue basah
Kau anggap ku tissue basah